Soorten Woonfraude

Op deze pagina leggen wij u de verschillende, meest voorkomende vormen van woonfraude uit. Op deze manier kunt u gemakkelijk deze vormen onderscheiden en herkennen bij verdachte signalen. Voor meer informatie of bij twijfel, neem dan gerust contact op met de SBWH.


Onderhuur:

Als men een woning huurt van een andere verhuurder, spreken wij van onderhuur. Er zijn twee vormen van onderhuur: legale en illegale onderhuur.

Als u hoofdhuurder bent, kunt u een gedeelte van uw woning aan iemand anders verhuren, bijvoorbeeld een kamer. De gemeente staat deze vorm van onderhuur toe. Mogelijk heeft uw verhuurder wel bezwaar; raadpleeg daarvoor uw huurcontract. Belangrijk is wel dat u zelf ook in het huis woont. Hier spreken wij over legale onderhuur.

Onderhuur is illegaal als u uw hele woning aan iemand anders verhuurt en er zelf niet meer woont.


Illegaal huisvesten van meerdere arbeidsmigranten:

Het verhuren aan illegale arbeidsmigranten wordt door de overheid gezien als onttrekking van woonruimte aan de woningvoorraad. Het gevolg is dat de eigenaar een bestuurlijke boete opgelegd krijgt van duizenden euro’s. De hoogte van de boete kan per gemeente verschillen.


Safehouse:

Safehouse is een omschrijving van een woning die gebruikt wordt door personen die uit het zicht van de overheid willen blijven. Deze woningen worden gehuurd door een zogenaamde katvanger, de feitelijke gebruiker van de woning schrijft zich niet in op het adres. De overheid spreekt hierbij ook vaak van “spookbewoning”. 


Drugs- en/of geldopslag:

De woonruimte wordt niet bewoond maar gebruikt als opslagunit voor geld, drugs of andere goederen. Vaak worden hiervoor woningen gebruikt die afgelegen zijn, of appartementen die vanuit de parkeergarage via de lift direct bereikbaar zijn. Zo blijven de activiteiten uit het zicht van de omwonenden. 


Hennepteelt:

Woningen worden geheel omgebouwd tot hennepkwekerijen waarbij grote schade wordt gedaan aan woonruimtes en bedrijfsunits. Ook wordt illegaal stroom afgetapt, wat brandgevaarlijk is. De schade is niet verzekerd en vaak is de huurder onvindbaar. De eigenaar van het pand draait dan op voor alle schade. De gemeente gaat ook dan nog het pand voor meerdere maanden sluiten, waardoor er ook nog sprake is van het niet opnieuw kunnen verhuren van het pand.