Preventie

Bij signalen dat er iets mis is in een woning kunt u het volgende doen:


Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U meldt bij Meld Misdaad Anoniem over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

Disclaimer: Niet elke melding kan anoniem worden gedaan, als de details zo specifiek zijn dat ze direct te linken zijn aan de melder. De SBWH neemt graag de melding van u over en houd uw identiteit als melder erbuiten. 


SBWH

De aanpak van woonfraude en hennepteelt is specialisatie van Stichting Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt. Veiligheid door aanpak met resultaat. SBWH ondersteunt en adviseert verhuurders en makelaars op het gebied van veilige verhuur van vastgoed.


Meldpunt Verdacht

Meldpunt Verdacht is ingericht om verhuurders en makelaars te ontlasten. Meldpunt Verdacht is een onafhankelijk platform waarop u al de controles op de huurder noteert en bewaard. U kunt ten allen tijde uw meldingen per pand uitprinten en overleggen aan instanties. Het is NIET mogelijk om meldingen achteraf te wijzigen, waarmee u voldoet aan de eisen van de rechtelijke macht met betrekking tot het voldoen aan de zorgplicht als eigenaar. Hiermee voldoet u als makelaar of verhuurder aan haar zorgplicht als goed verhuurder.


Stichting VerhuurVeilig

Bij het verhuren van uw pand, maak gebruik van een makelaar met het keurmerk VerhuurVeilig.  Stichting VerhuurVeilig ondersteunt de verhuurmarkt en probeert zo woonfraude te beperken. Door middel van controle, voorlichting en educatie wil deze onafhankelijke stichting de verhuurmarkt veiliger, transparanter en minder fraudegevoelig maken. Stichting VerhuurVeilig geeft verhuurmakelaars en -bemiddelaars de mogelijkheid keurmerkhouder te worden. Hiervoor dienen zij aan een aantal vooropgestelde eisen te voldoen. Met dit keurmerk laten ze zien dat zij een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden en zich houden aan hun beloftes.


U kunt overigens ook zelf een dossier aanleggen, zie hiervoor het Overlastdagboek.